Inleiding Maex

Om Mijn Kredietomgeving te kunnen gebruiken vanuit moet er tenminste een subagent aangemaakt worden binnen Maex. Deze subagent zal worden gebruikt als account voor de Mijn Kredietomgeving en moet uniek zijn binnen de Maex installatie.

Nadat de subagent is ingesteld kunnen een of meerdere polissen worden gekoppeld en worden bekeken in de Mijn Kredietomgeving.

Subagenten instellen Maex

Een subagent kan op twee manieren worden aangemaakt.

 • U heeft geen subagenten. Hiervoor maakt u een eigen subagent aan en stelt deze in als standaard.
 • U heeft subagenten. Elke subagent moet worden toegevoegd aan Maex en voorzien van een uniek eigen e-mailadres.

Aanmaken subagent

Klik op Bestand, Tabelonderhoud, Sub-agenten en kies Sub-agenten

Aanmaken subagent

Klik vervolgens op Invoeren en vul minimaal de volgende velden in:

 • Tussenpersoon
 • Naam
 • Emailadres
 • Subagent code

Nadat u de gegevens heeft ingevoerd, klikt u op Opslaan

Invoeren subagent


Aanvraag koppelen aan Mijn Kredietomgeving

Om een aanvraag te kunnen koppelen, selecteert u een klant binnen Maex en opent hiervan het Polis scherm. Klik vervolgens op de button met de 3 puntjes bij het Sub-agent veld en kies de subagent die gekoppeld moet worden aan deze polis.

Aanvraag koppelen

Zodra de subagent gekozen is, klikt u naast Status MKO op de button met de 3 puntjes. Hiermee wordt het MKO scherm geopend.


Status overzicht

Nu het MKO scherm is geopend kunnen de volgende acties worden uitgevoerd.

Mijn Kredietomgeving detailscherm

 • Grafische weergave van de status van de aanvraag binnen MKO.
 • Informatie en acties ten opzichte van de klant
 • Informatie en acties ten opzichte van de subagent
 • Actie toolbar
  • Aanvraag importeren in MKO
  • Klant uitnodigen in MKO
  • Vernieuwen
  • Geuploade stukken beoordelen

Aanvraag koppelen aan subagent

Voordat een aanvraag aan een subagent gekoppeld kan worden, moet u bepalen vanaf welk punt deze de aanvraag kan invullen. Hierin zijn de volgende startpunten beschikbaar:

 • Berekeningen uitvoeren - De subagent kan op basis van de retourberichten van de bank zelf berekeningen uitvoeren en op basis daarvan een of meerdere offertes klaarzetten.
 • Offertes selecteren - De subagent begint bij het kiezen van een of meerdere offertes die klaargezet zijn door de tussenpersoon.
 • Stukken uploaden - De subagent mag alleen de gevraagde stukken uploaden. De offerte is op dit moment al gekozen door de tussenpersoon

Kies het gewenste startpunt en klik op Aanvraag importeren in MKO. Indien dit de eerste keer is dat er een aanvraag aan de subagent gekoppeld wordt, zal de subagent uitgenodigd worden om een account aan te maken voor MKO. In alle andere gevallen zal de aanvraag worden toegevoegd aan de reeds bestaande subagent.


Klant uitnodiging om aanvraag af te handelen

Om de klant zelf te laten kiezen uit een offerte, of stukken te laten uploaden, kan deze ook uitgenodigd worden. Kies het startpunt voor de klant en kies Klant uitnodigen in MKO. Deze zal vervolgens een uitnodiging krijgen om een account aan te maken voor MKO.


Aangeboden documenten beoordelen

Binnen MKO worden verschillende statussen gehanteerd. Indien de status van een aanvraag de status Klant is gereed met uploaden heeft bereikt, kunnen de documenten worden beoordeeld.

Klik op Geuploade stukken beoordelen om dit scherm te openen.

Stukken beoordelen

In dit scherm wordt een lijst getoond met de gevraagde documenten voor de gekozen offerte. Per gevraagd document is het mogelijk om een of meerdere bijlagen te uploaden. Deze bijlagen kunnen worden beoordeeld door de tussenpersoon binnen Maex.

 • Overzicht van alle gevraagde documenten voor de gekozen offerte.
 • Mogelijkheid om bijlagen te bekijken en te voorzien van een status.
 • Mogelijkheid om per bijlage commentaar te geven, bijvoorbeeld de reden waarom een bijlage is afgewezen.