Online Portaal

Het portaal van Mijn Kredietomgeving is een webapplicatie waarmee Maex aanvragen kunnen worden bedient. Elk aangesloten kantoor krijgt een volledig eigen omgeving van waaruit een verbinding opgezet wordt naar Maex.

Lees verder om een compleet beeld te krijgen van wat de Mijn Kredietomgeving voor uw bedrijf kan betekenen.


Overzicht klanten

Alle klanten met polissen die vanuit Maex aan de subagent zijn gekoppeld worden in dit overzicht getoond. Per polis wordt afhankelijk van de status en het startpunt verschillende acties geboden.

  • Maximaal krediet berekenen
  • Offertes samenstellen
  • Dossier compleet maken

Maximaal krediet berekenen

Zodra Maex een retourbericht van de maatschappij heeft ontvangen, zal deze in de Mijn Kredietomgeving worden weergegeven.

Binnen Mijn Kredietomgeving zijn dit de aanbiedingen waaruit de subagent kan kiezen en een berekening op kan uitvoeren.

Overzicht antwoorden van de maatschappij

Een aanbieding kan een van de volgende statussen hebben:

  • Akkoord bevonden. Het gevraagde valt binnen de gestelde grenzen van de maatschappij en er kan direct een offerte opgevraagd worden.
  • Niet akkoord bevonden. Het gevraagde valt niet binnen de gestelde grenzen, maar het is mogelijk om een alternatief te berekenen en daarna een offerte op te vragen.
  • Afgewezen. Er geen opties beschikbaar bij de maatschappij.

Als een polis niet is afgewezen, kan er altijd nog gespeeld worden met het gevraagde bedrag, looptijd en/of DK percentage. Dit is wel gelimiteerd op de grenzen die de maatschappij heeft gesteld.

Op basis van de uitkomst van de berekening kan er een offerte gemaakt worden. Gemaakte offertes worden automatisch opgeslagen, zodat deze later naast elkaar gelegd kunnen worden, of samen met de klant doorgenomen kunnen worden.


Offertes samenstellen

Vanuit de berekening zijn één of meerdere offertes gemaakt. Per offerte kunt u de voorwaarden van de maatschappij lezen en indien u akkoord gaat kunt u de offerte definitief aanvragen.

Zodra een offerte definitief is gemaakt zal worden bepaalt welke documenten nodig zijn om de aanvraag verder te kunnen indienen bij de maatschappij.


Dossier compleet maken

Mijn Kredietomgeving toont een overzicht van de documenten die nog aangeleverd moeten worden. Per gevraagd document is het mogelijk om een of meerdere bijlagen toe te voegen. Dit kunnen bijvoorbeeld de voor en achterkant van een legitimatiebewijs zijn, of een bankafschrift.

Zodra alle gevraagde documenten zijn geupload, kiest de subagent ervoor dat deze klaar is met de gevraagde documenten. De aanvraag zal op dit moment niet meer te wijzigen zijn door de subagent of klant en wordt door de tussenpersoon beoordeeld.

Als de tussenpersoon de gevraagde documenten afwijst, zal de aanvraag weer vrijgegeven worden. De subagent of klant ontvangt hiervan een notificatie en kan vervolgens de afgewezen bijlagen corrigeren en deze vervolgens weer aanbieden.


Aanvraag akkoord

De tussenpersoon heeft alle benodigde gegevens en zal de aanvraag verder samen met de subagent of klant afhandelen.


API

Op dit moment wordt de API gebruikt door de Mijn Kredietomgeving Portaal. Vanaf versie 2.0 zal deze ook beschikbaar komen voor tussenpersonen.

De API is gebaseerd op RESTfull calls die via een SSL/TLS verbinding te gebruiken zijn.

Overzicht onderdelen